, , , ,
Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

M. Prick. (2018). Macronachtvlinders in de Vijlenerbossen van 2008 tot en met 2017. Entomologische Berichten, 78(5), 158–174.