, , , ,
Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

F. Cupedo, & M. Prick. (2018). Hoe reageren overwinterende macronachtvlinders op de zachtere winters?. Entomologische Berichten, 78(6), 198–204.