, , ,
Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

J.T. Smit, J. Smit, I.P. Raemakers, & B. van der Hoorn. (2020). The Strepsiptera of the Netherlands revisited (Insecta). Entomologische Berichten, 80(1), 8–30.