, , ,
Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

G. Tuinstra. (2021). Nachtvlinders in het Lauwersmeer, deel 2. Micronachtvlinders in de periode 2004 tot en met 2019. Entomologische Berichten, 81(3), 82–113.