Veel inspanningen voor een mooie vogel Bij het begin van de lente is het voor vogelaars een drukte van jewelste. Niet alleen nodigt de natuur de vogelliefhebber uit om alle vliegende juweeltjes gade te slaan, maar er is in deze periode van het jaar ook een heleboel te doen om het gevogelte een redelijke kans te geven de soort te laten groeien. Er zijn veel handen en hulpmiddelen nodig om vogels zodanig te faciliteren dat zij een gerede kans maken om de omvang van de soort in stand te houden of uit te breiden.