Aantal vangsten groeit explosief De Boomkruiper (Certhia brachydactyla) is een echte standvogel die voorkomt waar bomen zijn met ruwe stammen. Dat kan bosgebied zijn, maar ook een enkele groep met oude bomen is al goed. Ze hebben een voorkeur voor wat oudere bomen met ruwe stammen (wilg, populier en eik) en het aanwezig zijn van dood hout is gunstig voor de soort. Vanaf de start van het Vogelringstation in de Amsterdamse Waterleiding- duinen (AWD) duurde het bijna 10 jaar voordat in 1973 de eerste Boomkruiper werd gevangen. Daarna duurde het nog 20 jaar voordat de Boomkruiper vanaf 1993 een jaarlijkse vangst werd. Vanaf 2015 zien we een sterke toename van de vangsten.