Vergeleken met andere duingebieden De BMP-tellingen in de zuidelijke Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD-zuid) laten veel negatieve trends zien. Voldoende reden om de broedvogelstand te onderzoeken en te vergelijken met andere gebieden.