Een schets van een verleden In de Amsterdamse Waterleidingduinen broedden in de vorige eeuw nog vele weidevogels. Inmiddels zijn zij daar zo goed als verdwenen. Meer dan zestig jaar aantekeningen geven een indruk van de toenmalige aantallen en verspreiding.