Ook uit de afgelopen periode is er weer zeer uiteenlopend nieuws van onze natuurbeschermingscommissie. In het zuiden van de Haarlemmermeerpolder dreigt een grootschalig windturbinepark in het nog resterende open akkerland met kenmerkende boerenlandvogels. De provincie Zuid-Holland wil meer asfalt voor wegen in een aan- palend gebied en de aangrenzende Bollenstreek. In de gemeente Heemstede dreigt woningbouw in een verscholen agrarisch gebied met relevante natuurwaarden. Over- al proberen we kansen te pakken om bij te sturen, waar mogelijk door vroegtijdig en proactief onze standpunten onder de aandacht te brengen. Gelukkig is er ook een lichtpunt te melden: vanaf dit jaar geen modderloop meer in het meest waardevolle deel van het recreatiegebied Groene Weelde.