Verslag van onderzoek naar de watervegetaties in het Nannewiid. De vondst van Groot nimfkruid in 2022 was zeer opmerkelijk en wordt beschreven.