Kunnen kieviten als broedvogel terugkeren naar een ooit bezet broedgebied? De situatie in de Bouwespolder wordt nader bekeken.