Tijdens de rondvraag van de vergadering van het Samenwerkingsverband (SOV) van 8 september jonstleden werd, door een van de aanwezlgen,de vraag gesteld of er binnen het SOV nog nieuwe inventarisaties op touw worden gezet. Immers, het PPD-onderzoek betreffende het agrarische gebied is dit jaar afgesloten. A1s afgevaardigde van S0V0N (DC ) ben ik hier ingesprongen met de vraag waarom het Byzondere Soorten Project (BSP) van S0V0N niet als centraal project van het SOV wordt opgestart. Door de meeste werd hier positief op gereageerd. AIs voorbeeld werd Vogelwerkgroep (VWG) de Kempen aangehaald, die dit jaar (1987) reeds het BSP centraal stelde. Door een coördinator, in de persoon van P. WÍouters, werd een inventarisatie op touw gezet waarbij ongeveer 20 zeldzane en schaarse soorten in het werkgebied werden geinventariseerd. Het S0V bestaat uit een vijftiental werkgroepen met een evengroot aantal werkgebieden verspreidt over district 16: 0ost-Brabant. Het opzetten van een dergelijk project vergt dan ook de nodige voorbereiding. Dit rapport is een stap in die rlchting en dient als leidraad voor verdere stappen.