De rosse stekelstaart is een eendensoort die inheems is in Noord-Amerika. De vogels die in Europa in het wild worden gezien hebben waarschijnlijk allemaal betrekking op (nazaten van) vogels uit watervogelcollecties. De soort staat op de Unielijst van invasieve exoten vanwege het risico op hybridisatie met de in Zuid-Europa inheemse en op wereldschaal bedreigde witkopeend. Om het voorkomen van de soort in Nederland te volgen voert Sovon Vogelonderzoek Nederland elke winter in het kader van het NEM Exoten (gefinancierd door het ministerie van LNV) een landelijke telling uit.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Kleunen. (2024). Rosse stekelstaart in Nederland in 2023. Kijk op Exoten, 12(2), 14–15.