De Kaukasische dwerggrondel (Knipowitschia caucasica) is in 2020 voor het eerst aangetroffen in Nederland en heeft zich sindsdien snel verder door het land verspreid. Een overzicht van de actuele stand van zaken.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Dam. (2024). Kaukasische dwerggrondel: klein van stuk, maar niet te onderschatten. Kijk op Exoten, 12(2), 18–19.