Het wordt steeds meer ingezien dat bodemfauna essentieel is voor ecosystemen. Toch wordt nog maar weinig faunistisch onderzoek gedaan aan deze groep. Met enige regelmaat worden dan ook nog nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden. In 2022 werd een nieuwe duizendpoot voor de Nederlandse fauna gevonden aan de waddenkust op Wieringen in Noord-Holland: Geophilus pusillifrater. Als Nederlandse naam wordt zeeaardkruiper voorgesteld.