Tijdens een gerichte zoekactie in de Wijnhaven in het oude stadscentrum van Dordrecht werden op 5 september 2023 vier exemplaren van de gouden sponsgaasvlieg Sisyra iridipennis gevangen. Hierdoor konden de veronderstelde veldkenmerken bevestigd worden, alsook het voorkomen van deze soort in Nederland. Door klimaatverandering voelt deze oorspronkelijk mediterrane soort zich in Nederland inmiddels thuis in de warme inhammen en havens aan grote rivieren. Nachtvlinderaars wordt gevraagd om op de soort te letten en waarnemingen door te geven, zodat de verspreiding in kaart kan worden gebracht.