In 2023 bleek de zuidelijke sikkelsprinkhaan Phaneroptera nana zich gevestigd te hebben in het Gelderse rivierengebied. De waarnemingen passen in de natuurlijke uitbreiding via het Duitse Rijndal naar het noorden. In 2019 werd de soort voor het eerst in Nederland aangetroffen, maar dit had betrekking op invoer met bomen.