In Nederland waren tot nog toe acht exotische cicaden bekend met een niet-Europese herkomst. Acanalonia conica en Pochazia shantungensis worden hier nu aan toegevoegd. Beide soorten representeren een nieuwe cicadenfamilie voor Nederland. De Ricaniidae krijgen de Nederlandse naam motcicaden en de Acanaloniidae de naam netcicaden. Beide soorten zijn eenmalig aangetroffen in de zomer van 2023. Of de soorten zich in Nederland zouden kunnen vestigen is nog onzeker. De verspreiding en biologie van beide exoten wordt besproken.

Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

C.F.M. den Bieman, M.C. de Haas, & T. Fens-Bax. (2024). Twee exotische cicaden nieuw voor Nederland: Acanalonia conica en Pochazia shantungensis (Fulgoromorpha: Acanaloniidae & Ricaniidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 62, 63–70.