Onlangs zijn twee Chrysopa-soorten voor het eerst in Nederland waargenomen: de groenkopgaasvlieg Chrysopa viridana en de zwartstreepgaasvlieg C. nigricostata. Beide soorten zijn warmteminnend en komen voornamelijk in Midden- en Zuid-Europa voor. De vondsten van deze soorten in Nederland lijken daarom samen te hangen met klimaatverandering. Het zou kunnen dat er in sommige gevallen sprake is van dieren die meegelift zijn met geïmporteerde mediterrane planten, aangezien de waarnemingen vooral gedaan zijn in tuinen.

Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

B.E. Berkholst, H. Alberts, J. Bouwmans, & M. Verbeek. (2024). De eerste waarnemingen van de groenkopgaasvlieg Chrysopa viridana en de zwartstreepgaasvlieg Chrysopa nigricostata in Nederland (Neuroptera: Chrysopidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 62, 71–78.