In het eerste nummer van RAVON pleitte Sjoerd Veenstra van de Stichting Zoetwatervissen Noord-Holland voor meer onderzoek en een betere bescherming van de inheemse populatie meervallen in en rond de Westeinderplas. Deze populatie is volgens Veenstra zo belangrijk omdat het een geïsoleerde relictpopulatie is. De redactie heeft, na overleg met Henrik de Nie, de heer Lucas van der Geest uitgenodigd een reactie te geven op Veenstra's artikel. Lucas van der Geest is auteur van het boekje "Europese meerval in Nederland" én voorzitter van de Meerval Studiegroep Nederland - een vereniging van sportvissers. Volgens van der Geest heeft Veenstra zijn huiswerk niet goed gedaan en gaat het beter met de meerval dan Veenstra doet voorkomen. In dit artikel wordt Lucas van der Geest de gelegenheid geboden om zijn bezwaren nader toe te lichten. Verder geeft Henrik de Nie, auteur van de onlangs verschenen vissenatlas, uitleg over de status van de meerval op de binnenkort te publiceren Rode Lijst.