Het prachtig golvende landschap van het Twents-Duitse grensgebied, waarvan de deelnemers aan de Twentse excursie van de N.G.V. in April 1948 genoten, heeft een interessante ondergrond. Tal van oudere Krijtafzettingen komen hier aan de oppervlakte. Deze (overwegend mariene) afzettingen zijn in later tijd geplooid, en vormden in de Senoon-tijd de westrand van het bekende Münsterse zeebekken. De bodembewegingen maakten van deze en andere lagen een ingewikkeld geval, waarvan de bouw nog niet tot in alle détails bekend is.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H. Krul. (1948). Het Onder-Krijt in het grensgebied bij Losser. Grondboor & Hamer, 1(6), 148–150.