Een collectie keien is van Sneek getransporteerd naar de Groenedijk.

lardaliet, zwerfkei
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

refereert naar publikatie 6; Toont aan dat de keien van Groenedijk Gaastelandse zwerfkeien zijn.
Nederlandse Geologische Vereniging

P. van der Lijn. (1950). Over de Lardaliet van Gaasterland. Grondboor & Hamer, 2(9), 123–123.