Van zekere zijde beproeft men Geikie de eer te geven van de ontdekking van de Pleistocene Ijstijd, waar deze in 1874 zijn ,,Great Ice Age" deed verschijnen, en Torell pas in 1875 te Berlijn optrad met zijn IJstijdtheorie. Indien we de historie nagaan, blijken meerderen een vaag vermoeden te hebben gehad van een vroegere koudeperiode, vooral ook Zwitser s, bergbewoners, maar tot gefundeerde publicaties kwamen ze niet, vóór Agissiz zijn hypothese voor de Alpen opstelde.