De zwerfstenen van Oudenbosch, die sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw heel wat geesten hebben bezig gehouden, maar nu la mort sans phrase lijken te ondergaan, zijn te interessante voorwerpen, om ze aan de vergetelheid prijs te geven. Het merkwaardige ervan is, dat een aantal klaarblijkelijk noordelijke zwerfstenen gevonden werd in de omgeving van Oudenbosch in Brabant, ongeveer 70 km zuidwestelijk van de Utrechtse heuvelen, in een terrein zandig weliswaar, maar volgens de heersende opvattingen toch van zuidelijke origine.

, , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

P. van der Lijn. (1952). De zwerfstenen van Oudenbosch. Grondboor & Hamer, 2(12), 220–225.