In Publicatie VIII der Nederlandse Geologische Vereniging, gewijd aan de Ijstijd, gaf Ir. Burck zijn visie weer op de bewegingsrichting van het ijs in het Oosten des lands, terwijl Dr. D. de Waard de structuur van de ijskap op de Veluwe behandelde. Het lezen dezer artikelen was voor mij aanleiding in aansluiting daarop een bijdrage te leveren over het voorkomen van ijzerkuilen op de heuvels van Montferland, waaruit mogelijk de bewegingsrichting van het ijs in dit deel van Gelderland valt af te leiden.

, , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.H.A. van Heek. (1952). De ijzerkuilen van Montferland. Grondboor & Hamer, 2(12), 230–234.