Nu we binnen afzienbare tijd waarschijnlijk komen te staan voor de ontsluiting van een nieuwe welvaartsbron uit onze bodem, is het wel van belang daarmee kennis te maken. Het geldt hier de anhydriet, reeds van de boring Ratum onder Winterswijk, sedert 1913 dus, goed bekend in behoorlijk dikke lagen van 10—100 m boven zowel als onder de zoutlagen, echter te diep voor ontginning, n.l. op 880—1150m.