Boringen, ook ondiepe, waarin géén petroleum of steenkool wordt gevonden, kunnen toch bizonder interessant zijn. Zo een tiental in Utrecht, Zuilen, Maarssen, Maartensdijk, Den Dolder en Driebergen in de jaren 1944 tot 1952 uitgevoerd. De eerste verrassing, die enige ervan leverden, was Maasgrind op een diepte van db 16 tot 30m. Het bleek ingesloten te zijn tussen een fijnzandige afzetting uit het Mindel-Riss onder, en Proglaciaal erboven. Een afzetting dus uit Riss I tot half Riss II, in ouderdom geheel overeenkomend met de Maasafzetting die op de Peelhorst ligt, en die door Zonneveld als zone van Veghel is aangeduid. Grind-analyses gaven een uitstekende overeenstemming, zodat wel als zeker mag gelden, dat onder Utrecht de voortzetting van de zone van Veghel ligt. (Een groot deel van de grindmonsters berust thans bij de Geologische Stichting te Haarlem.)

, , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

L.H. Holland. (1952). Boringen in en bij Utrecht. Grondboor & Hamer, 2(13), 253–256.