Daar Rotterdam, schrijvers woonplaats, verafgelegen is van de oudere gronden en het diluviale gedeelte van Nederland, kan een liefhebber van fossielen slechts door vrij uitgestrekte en daardoor kostbare reizen zijn verzameling van zwerfstenen, krijtfossielen en andere schatten uitbreiden. Een compensatie kan hij echter vinden in de grote hopen schelpen, welke worden aangevoerd door schelpenzuigers, die werken voor kalkbranderijen en hun materiaal door middel van een 20 tot 25 m lange zuigbuis uit de Wester-Schelde halen. In deze stroom wordt, vooral in de nabijheid van Ellewoutsdijk, een enorme hoeveelheid fossielen gevonden, die blijkbaar door het water uit in de nabijheid voorkomende vrij ondiep gelegen tertiaire lagen werden weggespoeld en op andere plaatsen in massa werden gedeponeerd. In dit artikel zijn ook gegevens verwerkt van materiaal, dat verzameld werd te Ritthem, waar zich na de dichting van de dijk-doorbraak bij Rammekens (eiland Walcheren) voor de nieuwe dijk een strandje heeft gevormd, èn van het strand bij Domburg en Westkapelle. Al dit materiaal, dat in de loop van enige jaren een vrij grote omvang heeft genomen, wordt op samenkomsten door de werkgroep Rotterdam van de Ned. Malacologische Vereniging bij voortduring bestudeerd.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

P. Schuyf. (1952). Tertiaire en Oud-Pleistocene fossielen uit de Westerschelde. Grondboor & Hamer, 2(13), 262–265.