Dikwijls wordt onder ons de vraag gesteld, hoe het mogelijk is, dat zware mineralen, metalen in 't bizonder, aan de oppervlakte voor kunnen komen, terwijl toch de stollingskorst is opgebouwd uit lichte mineralen met een s.g. van ong. 2,65.