Het oostelijk diluvium, zo prachtig ontsloten, bij (en derhalve zo goed bekend van) Sibculo-Westerhaar, in het meest noordelijke puntje van Twente gelegen, kan o.a. worden onderscheiden van andere grintafzettingen door het voorkomen van bepaalde fossielen, die voor de meeste verzamelaars uiteraard de grote attractie vormen, daar ze vooral een specialiteit van de Twentse zandgraverijen blijken te zijn.