De eerste maal dat ik met vezelige calciet kennis maakte was te Borne in het jaar 1950. Ik vond in het keileem va n de groeve achter de steenfabriek van de fa Morselt een stuk zacht glanzend wijngeel tot grijsblauw gesteente, geheel opgebouwd uit zeer dunne, parallel gerangschikte calcietvezels. De zwerfsteen was 11 cm lang en had een dikte van 5,5 cm (zie bovenste steen op de afbeelding). In de zwerfs t e e nliteratuur kon ik geen beschrijving van het gesteente vinden. Wel vond ik het genoemd, zonder nadere bijzonderheden als deel uitmakend van de collectie Bos (Lit. 1).