Bij een bezoek aan Prof. Dubois te Amsterdam — als ik mij goed herinner in 1924 — zag ik de geboetseerde mens van Trinil, een levensgroot model, dat in 1900 had gestaan op de Wereldtentoontselling te Parijs, bij de beenderresten van de Pithecanthropus. Toen kreeg ik een onvergetelijke indruk van wat wetenschap en intuïtie samen weten op te bouwen : een schedeldak, een kies en een dijbeen, zie daar de bouwstenen voor de reconstructie van ,,de rechtopgaande aapmens" van Java. Het zij verre, dat ik toen maar zelfs een schuchter pogen zou durven ondernemen, critiek te oefenen op de veelbesproken creatie, al merkte ik wel op, dat ze nogal afweek van de uit Amerikaanse musea bekende reconstructies der voorover gebogen, langzolige, slome Neanderdalers.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

P. van der Lijn. (1955). Over de evolutie. Grondboor & Hamer, 9(1), 10–19.