Enige tijd geleden heeft het bestuur van de Vriezenveense Oudheidkamer mededeling gedaan van een dusdanige groei van haar collectie fossielen uit de zand-en grintgroeven van Westerhaar en Bruinehaar, dat lang niet alle stukken kunnen worden tentoongesteld. Deze verzameling — die mooi op weg is een uitstekende streekcollectie te worden — is een sprekend voorbeeld van de buitengewoon grote rijkdom aan versteningen in genoemde groeven. Van belang is natuurlijk, dat er momenteel op grote schaal en meest langs mechanische weg wordt gegraven. Er kan dus veel moois voor de dag komen. Na jaren heb ik de omgeving van Westerhaar, ter voorbereiding van enkele geologische excursies, weereens „onveilig" gemaakt. Daarbij heb ik enkele interessante zwerfsteenvondsten gedaan, terwijl ook de grintgravers uiteraard veel materiaal konden tonen — enkele stukken hiervan heb ik tegen redelijke prijs kunnen verwerven.