Over het algemeen zijn de sporen, die een inslaande bliksem op aarde achterlaat weinig fraai, dikwijls toch is hij de oorzaak van dood of ernstige verwondingen bij levende wezens en van brand of grote schade aan gebouwen. Een veel onschuldiger effect krijgen we echter, als de bliksem in de grond slaat. Vooral in zandgrond wil het dan wel gebeuren, dat door de hoge temperatuur van de doorslaande vonk (tot 4000° !) het omringende zand smelt, zodat naburige zandkorrels samengekit worden en er een, aan de binnenzijde verglaasde, vrij broze buis ontstaat, die niet zelden de gedaante heeft van een bliksemstraal in de lucht.