Aan de rand van de duinen bij Renesse, op Schouwen-Duiveland, viel mijn aandacht op een graniet van ongeveer 0.90 m3 inhoud, die mij de zwerfstenen van Gastel en Oudenbosch (N. Br.) in herinnering bracht, waarover onze nestor Van der Lijn in de 2e reeks Publicaties, blz. 220, geschreven heeft. De steen ligt bij de ingang van de grotendeels aan het zoute water ten offer gevallen oprijlaan van het kasteel Moermond. Enkele gespaarde Moseiken (uit Zuid-Europa) herinneren nog aan de bomen, die eens deze oprit geflankeerd moeten hebben. Het kasteel zelf, dat de ramp van 1 Februari 1953 overleefd heeft, ligt er in een troosteloze, verlaten vlakte.