Tot de zeer zeldzame noordelijke zwerfstenen in het diluvium van ons land behoort ongetwijfeld Arnögraniet. Publikaties van vondsten zijn schr. dezes tot dusver niet bekend. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat er in een of ander museum of particuliere verzameling geen exemplaar aanwezig is. In elk geval is het een zeldzaam gesteente, waarop bij stenentochten extra dient gelet te worden.