Ik wil trachten U iets te vertellen over een formatie die niet zo erg bekend is bij onze keienzoekers : n.l. het Carboon. Dit is het gesteente waartussen de kolenlagen zijn gelegen. Uit hoofde van mijn beroep kom ik dagelijks met het Carboon in aanraking en ik bezit dan ook een aardige verzameling uit die lang vervlogen tijd. Daalt U in gedachten eens mee af in de Stm. Emma. Onze weg gaat 546 m onder de grond naar laag 8 pijler D.