Uit gesprekken met verzamelaars bleek mij, dat men nog wel eens moeilijkheden heeft met een collectie op een voor anderen aantrekkelijke wijze te laten zien. Wat moet je tonen en wat moet je er over vertellen? Vooral als het leken betreft, die op bezoek komen, is het wel eens moeilijk om contact te krijgen. In zekere zin moet hun interesse alsnog of verder gewekt worden. Dit bracht me op de idee enkele gedachten hierover naar voren te brengen.