U bent dit eigenaardig blauwzwart gesteente stellig meerdere malen tegengekomen wanneer U stenen zocht op de Veluwe of in Overijssel. Afbeeldingen van dit gesteente zien we voor het eerst in 1932, in het boek van L.B. Bos "Geologie voor Natuurvrienden" 1e druk. Hier wordt deze zwerfsteen, samen met andere fossielen bevattende gesteenten uit de Jura, opgesomd en afgebeeld (lit.1). Krul komt de eer toe, in zijn mooi boek ,,Zwerfstenen van Twente" een duidelijk onderscheid te maken in deze fossielen bevattende blauwzwarte gesteenten. Krul heeft deze meestal donkere zwerfstenen op grond van hun fossielinhoud voor het eerst duidelijk gesplitst in gesteenten van Lias-, Dogger en Malmouderdom. Tot de gesteenten van Malmouderdom, of om precies te zijn, die welke afkomstig zijn uit de Onder Malm of wel de z.g. Heersumer lagen zullen wij ons ditmaal in het bijzonder bezighouden.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.F. Anderson. (1956). Waar komen onze Malmkwartsieten vandaan?. Grondboor & Hamer, 10(4/5), 101–107.