Volgens v.d. Lijn (Het Keienboek; 1949) komen grove pegmatieten weinig voor, en zullen wij de resten hiervan onder onze erratica niet aantreffen. Dat wij met dergelijke uitspraken voorzichtig dienen te wezen, en geen definitieve uitspraken moeten doen omtrent hetgeen er van erratica al dan niet in de Nederlandse bodem aanwezig is zonder een voorafgaand intensief systematisch onderzoek resp. inventarisatie, moge weer eens blijken uit de volgende onlangs door mij gedane vondst. Bij een van mijn recente trips dit jaar naar de welbekende eindmoraine, uit het Rissglaciaal, bij Maarn, prov. Utrecht, vond ik los aan de voet dezer afgraving een groot blok kwarts, wegende niet minder dan 7 ons. Nu is het vinden van een groot blok kwarts op zichzelf niet bijzonders, doch bij nader bezien bleek hier sprake te wezen van een blok kwarts uit een eens bestaand hebbende pegmatietgang.

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.Ch.M. de Molyn. (1956). Pegmatiet in de Nederlandse bodem. Grondboor & Hamer, 10(4/5), 130–130.