Bij het stenen zoeken in zuidelijke afzettingen is het vinden van stukjes agaat altijd weer een belevenis en steeds weer kijkt men vol bewondering naar de prachtige lijnen en kleuren in deze merkwaardige zwervelingen. Nu is het wel zo, dat bij de meeste amateurgeologen de mening heeft postgevat, dat deze vormingen uitsluitend afkomstig zijn uit de holten van vulkanische gesteenten, in 't bijzonder van melafier. De in ons land gevonden agaten worden dan als door de Rijn aangevoerd bestempeld. Dit is echter niet geheel juist. Tot een goed begrip diene het volgende.