, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

P. van der Lijn. (1956). Een zeer zeldzame zwerfsteen. Grondboor & Hamer, 10(4/5), 134–135.