Sinds het verschijnen van de zeer belangrijke publikatie van Van Regteren Altena over fossiele, subfossiele en recente schelpen die op de Nederlandse strand en aanspoelen, heeft de studie van deze dieren een grote vlucht genomen. Vooral de fossiele schelpen zijn toen in het brandpunt van de belangstelling gekomen. Dankzij een subsidie verleend door de stichting ,,Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek" aan de Nederlandse Malacologische Vereniging kan nu gewerkt worden aan een monografie over de fossiele schelpen van de Nederlandse zeegaten en stranden.