Onlangs bracht een vriend me ,,wat aardige keitjes uit Zeeland of het nog wat was?" Inderdaad waren het ,,aardige keitjes", zoals hij ze noemde en wel zo aardig, dat ik meen goed te doen ze onder de aandacht te brengen via ons blad. Mijn eerste reactie op zijn uitdrukking ,,keitjes uit Zeeland" was, dat ik wellicht Scheldegrint uit een boring te zien zou krijgen. Scheldegrint is identiek aan Maasgrint en wordt vaak als zodanig gekwalificeerd. Bij het openmaken van de met zorg gemaakte pakjes kwamen evenwel geheel andere steensoorten te voorschijn.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C.A. van Malsen. (1956). Glauconietzandsteen met fossielen te Cadzand. Grondboor & Hamer, 10(6), 158–160.