Van de afzettingen van senonische ouderdom, die in Zuid-Limburg voorkomen, genieten het Maastrichts- en Kunraderkrijt de grootste reputatie. Er zijn weinig verzamelingen waarin fossielen uit een dezer formaties ontbreken. Hier tegen zijn even weinig verzamelingen, waarin fossielen uit het Vaalser groenzand voorkomen. Fossielen uit het Vaalser groenzand zijn spaarzaam verspreid, en toch is het buitengewoon rijk aan fossielen. In het Maastrichts- en Kunraderkrijt zijn het ook niet alleen de fossiele resten van de M0SASAURUS en andere grote reptielen die zorgden voor de grote reputatie, neen, ook de grote rijkdom aan andere fossielen heeft zijn deel er toe bijgedragen. De hoofdoorzaak van het zojuist naar voren gebrachte verschil moeten wij zoeken in de minder goede ontsluitingen in het Vaalsergroenzand. Het grootste gedeelte van de fossielen uit het Maastrichts- en Kunraderkrijt, die in verzamelingen aanwezig zijn, is te voorschijn gekomen in de talrijke groeven in deze formaties. Vooral in het Maastrichts krijt zijn reeds sinds vele eeuwen grote groeven gemaakt, vooral om er bouwsteen uit te kappen.

, , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.M. Felder. (1957). Fossielen in het Vaalser groenzand. Grondboor & Hamer, 11(1), 7–13.