Met merkwaardige diorieten bedoelt schr. dezes die diorieten, welke door hun eigenaardige structuur en/of door de anders gekleurde plagioklaas van het gewone dioriet-type afwijken. De door Van der Lijn beschreven grano-dioriet en de syeno-dioriet laat ik als overgangsvormen buiten beschouwing.