Onder de zandstenen van het noordelijk diluvium zijn enkele soorten waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze aan of nabij de kust gevormd moeten zijn, hoewel dit niet blijkt uit een fossielen inhoud, daar deze ontbreken. Een bekende verschijning is de golfzandsteen die van verschillende plaatsen in Fennoscandië bekend is. Veel minder algemeen is de kegelzandsteen van Bornholm, die tot het bovenste complex van de Nexözandsteen hoort, waarvan E. Stehmann het litorale ontstaan kon aantonen.