Huizen- en bruggenbouw op de Gildehauser Molenberg hebben enige tijd geleden de aandacht van liefhebbers der geologie gaande gemaakt door enkele mooie ontsluitingen op de westelijke helling van deze zandsteenheuvel. Weliswaar zijn er enkele plekken, waar de zogenaamde Gildehauser zandsteen aan de oppervlakte komt, o.a. heel mooi met in het gesteente uitgesleten karresporen in een schilderachtige holle weg bij de westelijke molen. Maar in deze en andere ontsluitingen is het, mede door planten-, mos- en algengroei, moeilijk om de mooie versteningen, die in enkele geologieboeken uit de zandsteen worden vermeld, te vinden.

, , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H. Krul. (1957). Gildehauser zandsteen. Grondboor & Hamer, 11(2), 17–20.