De opmerkingen aan het slot van het artikel van Boekschoten (lit. 5) nopen mij tot het geven van enige nadere toelichting. Dat mijn veronderstellingen (lit. 1 en 2) geuit in 1952 en 1953 nog weinig gefundeerd waren, is wel begrijpelijk indien men bedenkt, dat veel waarnemingen, die nadien door Maarleveld, Crommelin, de Jong en Richter gedaan zijn, mij destijds natuurlijk nog onbekend waren.

, , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.F. Anderson. (1957). De oorsprong en de transportwegen van het grind uit de witte zanden van Sibculo. Grondboor & Hamer, 11(4), 77–83.