Onder de kristallijne zwerfstenen, die we in ons land kunnen aantreffen, nemen die uit het Oslo-gebied een aparte plaats in en dit niet alleen chemisch-petrografisch. Een vondst van een dezer gesteenten wordt ook door zijn zeldzaamheid op hoge prijs gesteld en in de verzameling krijgt zo'n steen een ereplaats.